Gaziantep'te Bulunan Kütüphaneler

Gaziantep'te Bulunan Kütüphaneler

Kütüphane Nedir ?

Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmakta olan “Kütüphane” kelimesi, Arapça kitap anlamına gelen “kütüp” ile Acemce’de ev anlamına gelen “hane” kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Kütüphane kelimesi Türkçeleştirilmek istenerek, dilimizdeki karşılığı olan “kitaplık” kelimesiyle ifade edilmek işlenmişse de bu yaygınlaşmamıştır. Çünkü kitaplık kelimesi, kütüphanenin anlam zenginliğini içermemektedir. “Kitaplık” daha çok ‘kitapların konulduğu yer, dizildiği yer anlamında kalmaktadır.

Kütüphane , aslında toplumun bilgiye olan ihtiyacını kar­şılamaya yönelik, her türü bilgi kaynağını bünyesinde topla­yan, önceden ‘belirlenmiş birtakım teknik ve yöntemlerle dü­zenleyen, onlardan yararlanılması İçin hizmet veren ‘kültürel ve toplumsal bir kurumdur. Bu kurumu diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise; onun bilginin bulunmasını, iletilmesini,, kullanılmasını amaçlaması ve toplum hizmetine yönelik ol­masıdır. Gelelim Şimdi Güzellikleriyle Dolu Gaziantep şehrimizin kütüphanelerini tanımaya..

 • Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü

Cumhuriyet devriyle, Gaziantep’te Muallimler birliği kütüphanesi, Türk ocağı kütüphanesi ve bazı okul kütüphaneleri kütüphanecilik hizmeti vermişlerdir. 1932 yılında halkevinin kurulmasıyla birlikte halk evi kütüphanesi Gaziantep şehrinin bilgi ihtiyacını karşılamıştır. Halkevlerinin kapatılmasından sonra buradan devredilen kitaplar ve vatandaşların bağışlarıyla Gaziler Caddesinde Balıklı Mescidi olarak olarak kullanılan yerde 1955 yılında halk kütüphanesi kurulmuştur.Şehrin büyümesi, kullanıcı sayısının artması ve, mevcut kütüphane yapısının ihtiyaca cevap verememesinden dolayı 1973 yılında bu gün kullanılan Akyol Mahallesindeki yeni binasına taşınmıştır.2008 yılında önemli bir yenileme geçiren İl Halk Kütüphanesi bugünkü modern haline dönüşmüştür. Kuruluş Tarihi : 1955 Kitap Sayısı : 56.942 Üye Sayısı : 9.349 Yıllık Okuyucu Sayısı : 230.229 İletişim Telefon : 0342 – 231 45 76 Faks : 0342 – 230 55 15

 • BİLGİ YILI KÜTÜPHANESİ

Kütüphanemiz 1990 yılında eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından açılmıştır.O yılın bilgi yılı olarak ilan edilmesinden dolayı Bilgi Yılı Kütüphanesi adını almış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Kuruluş Tarihi : 1990 Kitap Sayısı : 21.372 Üye Sayısı : 5.650 Yıllık Okuyucu Sayısı : 272.752 İletişim Telefon : 0342 – 323 47 44 Faks : 0342 – 323 47 44

 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ

Kütüphanemiz ODTÜ Gaziantep Kampüsü Makine Mühendisliği Bölümüne bağlı olarak bir şeflik şeklinde kurulmuştur.

 • İlk hazırlıkları tamamlanan kütüphane 1 Ekim 1973 'te eski Fidanlık Binasında açılmıştır.
 • ODTÜ Ankara Kütüphanesindeki ana kütüphanecilik prensipleri, sınıflandırma sistemi (LC Library of Congreess) ve diğer kural (AACR2 kataloglama kuralları) ve kaideler esas olarak benimsenmiştir.
 • Başlangıçta ODTÜ Ankara Kitaplığından 587 adet kitap temin edilmiş ve 183 adet kitapta ilk etapta  yurt dışına sipariş edilmiştir. Ayrıca 2 Ansiklopedi serisi ve bazı bibliyografik kaynak mahiyetindeki kitaplarında bulunduğu 43 adet kitap ODTÜ Ankara Kütüphanesi tarafından hediye edilmiştir. Daha sonra Türkiye  içinden ve dışından yapılan siparişler hızlandırılarak 1 Mart 1974 tarihinde cilt sayısı 1400'e yükselmiştir.
 • 10 Mayıs 1974'te ODTÜ Gaziantep Kampüsünün Dekanlık haline getirilmesi ile Kütüphane Şefliği doğrudan Dekanlığa bağlanmıştır.
 • Mütevelli Heyeti'nin 9 Temmuz 1976 tarihli kararı ile Kütüphane Müdürlük haline getirilmiştir.
 • Kütüphane 11 Kasım 1978 tarihinde Makine Mühendisliği Bölümü giriş katına taşınmıştır.
 • Haziran 1987 tarihinde ODTÜ'den ayrılarak Gaziantep Üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana Üniversite Merkez Kütüphanesi olarak faaliyetini sürdürmektedir.
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 27.3.1995 tarihinde idari ofislerinin, Haziran 1995 tarihinde de Okuyucu Hizmetlerinin taşınmasıyla 14.7.1995 tarihinden itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.
 • 2000 yılında alınan BLISS Kütüphane Otomasyon Programı sayesinde katalogunu bilgisayar ortamına aktarmış. Bu sayede de internet üzerinden e-katalog hizmeti sunmaya başlamıştır
 • 2008 yılı sonunda BLISS kütüphane otomasyon programı YORDAM Kütüphane otomasyon programı ile değiştirilmiştir.
 • Kuruluş Tarihi : 1 Ekim 1973 Telefon : +90 342 317 15 00 -01
 •  İSLAHİYE HALK KÜTÜPHANESİ

 • İslahiye İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü İslahiye İlçe Halk Kütüphanesi 1985 yılında hizmete açılmıştır. Müstakil bir binası olmadığı için 1988 yılına kadar Belediyeye ait 100. Yıl Binasında hizmet vermiş olup aynı yıl içinde mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan şimdiki binaya taşınmıştır. Kütüphane Binası İlçe Merkezinde yer almakta olup Kaymakamlığa 100 m. uzaklıktadır. Fiziksel Yapı Durumu Kütüphane Binası inşaatı 1985 yılında başlanmış olup 1988 yılında tamamlanmıştır. Bina 1517 m2 arsa üzerine 465 m2 oturuma, 1052 m2 bahçe  alanına sahip olup duvarları tuğladan örülmüş betonarme yapıdadır. Kalorifer sistemi fueloil yakıt olup 3 katlıdır. Kütüphanede toplamda 6 adet salon bulunmaktadır. Kuruluş Tarihi : 1985 Telefon : 0342 862 2004 Faks : 0342 862 2031
 • HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi

HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi, üniversitemizin öğretim ve araştırma politikasına uygun olarak eğitim ve araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer kullanıcıların eğitim ve öğretimine ilişkin bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamaktadır. Kütüphanemiz her gün gelişerek ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen dünya biliminin son verilerini bilgi, bilgisayar, ağ ve iletişim teknolojilerini de etkin bir şekilde kullanarak hızlı ve ekonomik olarak zaman ve mekan sınırı olmadan kütüphane kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz kütüphanesi, bilgi çağında bilgi toplumu olabilmenin gerektirdiği yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip araştıran, sorgulayan aradığı bilgiye kolayca erişebilen ve eriştiği bu bilgiyi sentezleyebilen, değerlendirebilen ve yeniden düzenleyebilen tüm bunları yaparken de bilgi ve iletişim teknolojilerini de en etkin bir şekilde kullanabilen bilgi okuryazarı bireylerin yetişmesinde üniversite ve kütüphane işbirliği içerisinde çalışarak katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kütüphane kaynaklarımız Dünyanın ve Ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya kaynaklarını içeren bir koleksiyona sahiptir. Tüm kütüphane hizmetleri “Kütüphane Otomasyonu” üzerinden yürütülmektedir. Otomasyon ile entegre Kütüphane Web Sayfası aracılığı ile internet üzerinden, Çevrimiçi Kütüphane Katalogu, e-veritabanları ve diğer e-kaynaklara erişim sağlanabilmektedir. Kütüphane web sayfamız üzerinden İnternette arayıp da bulamayacağınız akademik ve güvenilir bilgi kaynaklarına 7/24 erişilebilmektedir. Bunların dışında Kütüphane Hesabınız üzerinden ödünç takibi, kitap ayırtma, kitap siparişi, diğer üniversite kütüphanelerinden kitap/makale isteme gibi işlemler yapabilirsiniz.

 •  GAZİANTEP ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

100. Yıl Parkı içerisinde yer alan "Gaziantep Çocuk Kütüphanesi" Türkiye'nin ilk uygulamalı Çocuk Kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır. Bu kütüphanede çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmek için mozaik, müzik, resim, drama gibi çeşitli atölyeler yer alacaktır. Kütüphanede hikaye zamanı uygulamaları, yaratıcı masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocukların hayal güçlerini genişletmek ve zihinsel olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bir çok etkinliklerin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Çocukların yaptıkları eserleri sergileyecekleri sergi alanları, uygulama bölümleri atölyelerin yanı sıra, dinlenme ve okuma alanları da bulunmaktadır. Tasarlanan kütüphanenin ana temasını ağaç oluşturmaktadır. Buradaki amaç ise, çocuklara çevre bilincinin küçük yaşlarda aşılanmasını sağlamaktır. Tamamen çocukların düşünülerek tasarlandığı kütüphane, onların rahat edebilecekleri ve verimli zaman geçirecekleri bir mekana dönüştürülmüştür. Çocuk dostu ve engelsiz kütüphane olma özelliğiyle de tüm çocukların faydalanacağı bir alan oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra Çoçuk Kütüphanesi’nde, çocuk kitapları yazarları ve uzmanlarla çocuklarımıza yönelik söyleşiler gibi etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. Haftanın her günü saat 08:30-17:30 saatleri arasında hizmet verecek olan kütüphanede yerli ve yabancı bir çok yazara ait kitap yer alacak olup, çocuklar kitapları ödünç alıp, okuyarak tekrar kütüphaneye getirecekler ve yeni kitaplarını alabileceklerdir. Çocuklar kütüphanemize üye olacak ve onlara birer üye kimlik kartı verilecektir bu da onların kütüphaneye aidiyet duygularını artıracaktır. Kütüphanede kurulan sistem sayesinde hangi çocuğun kaç kitap okuduğu, hangi sıklıklarda kitap ödünç aldığı ölçülerek takip edilecek, okumaya teşvik için etkinlikler düzenlenecektir.

Gaziantep'te Bulunan Kütüphaneler içeriği, 02 Temmuz 2019 tarihinde bitokat.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha