Tokat'ın Tarihi Zenginlikler İçerisinde Gezilecek Yerler

Tokat'ın Tarihi Zenginlikler İçerisinde Gezilecek Yerler içeriğini okuyabilir, Tokat.com Gez & Gör kategorisinde yer alan Tokat'ın Tarihi Zenginlikler İçerisinde Gezilecek Yerler yazısını değerlendirebilir ve yorum yazabilirsiniz.

Tokat'ın Tarihi Zenginlikler İçerisinde Gezilecek Yerler

Birçok medeniyeti bünyesinde bulunduran Tokat'ın tarihi zenginlikler içerisindeki gezilecek yerlerini tanıyalım...

BALLICA MAĞARASI

Mağara, İndere vadisi yamacında 1180 metre rakımlı fosil bir ağızla başlamaktadır. Genel morfolojik gidiş, çöküntü oluşmuş büyük salonlar ve bunları birbirine bağlayan, geçitler şeklindedir. Tokat'ın Pazar ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, Ballıca köyünde bulunan mağara özellikle yarasalı salon ve onu izleyen salonda da çöküntü bloklarını kaplayan Guano nedeniyle, taban belirgin değildir. Bu salonlara ulaşabilmek için dikey mağaracılık tekniğini kullanmak gereklidir. Gelişimini hemen hemen tamamlamış durumdaki mağaranın içinde ve özellikle de büyük salonda bir çok ilginç yapılar vardır. Bunlar, 10 metreyi aşan sütunlar. Şapkalı mantara benzeyen travertenler, dev kolonlar ve asıl önemlisi boyutları 30 cm ile 7 metre arasında değişen ilginç soğan oluşumlardır. Ayrıca, yaygın yarasa popülasyonu gözlenmektedir. Diğer yandan mağara, girişlere karşı savunmasız olduğundan, zarar verecek eylemlerde bulunabilecek insanlara karşı da çok iyi bir şekilde korunması gerekmektedir.

TOKAT KALESİ

M.Ö. 30 – M.S. 395 Roma Döneminde yol güvenliği için kurulmuş olan kale, yaklaşık 500 yıl Bizans egemenliğinde kalmıştır. İlk defa 1074 yılında Danişmend Melik Gazi tarafından fethedilen kale kısa aralıklarla el değiştirmiş olup sırasıyla Danişmendli, Selçuklu, İlhanlı, Eretna, Kadı Burhanettin ve Osmanlı Devleti'nin egemenliğine geçmiştir. Dik ve sarp kayalar üzerine kurulu kale, doğal bir hisar durumundadır. Kalenin güneybatısında çok eski çağlardan kalma bir Kaya Mezarı oyulmuştur. Mezarın ağzında bir kolon ve biri büyük iki hücre bulunmaktadır. Ayrıca 362 basamaklı bir merdiven ile Kalenin dibine inilebilmektedir. Günümüzde bu merdiven yolu kapalı durumdadır.

SULUSARAY (SEBASTOPOLİS) ANTİK KENTİ

Roma Dönemi’ne aittir. Şehrin tarihine ilişkin kitabe, şehrin ileri gelenleri ve halk tarafından şehir merkezine dikilmiştir. Kuruluşu kesin olarak bilinmeyen Sebastapolis Antik Kenti, Tokat il merkezine 69 kilometre uzaklıkta olan ve Sulusaray ilçesinde bulunuyor. Antik kent tarihi ilk Tunç Çağında başlayan büyük bir höyük üzerine kurulmuştur. Bazı kaynaklarda M.Ö. 1. yy.’da kurulmuş olduğu kaydedilmektedir. Kentin, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim alanı olduğu ve antik kentin, 2 bin yıl kadar önce termal kaynaklar sayesinde Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu düşünülmektedir.

ZİLE KALESİ

M.Ö. 47 yılında ünlü Roma İmparatoru Jül Sezar ile Pontus Kralı II. Pharnake "Farnas" arasında yapılan Altıağaç "Zela Savaşı" da söylediği ve Roma’ya gönderdiği "VENİ-VİDİ-VİCİ" yani "GELDİM-GÖRDÜM-YENDİM" tarihin en kısa sözünü bu kalede söylemiştir. Latince yazılı Roma sütunu aslı olan "Veni, Vidi, Vici" kalenin içinde sütunlarda yazılı olarak durmaktadır. Zile ilçe merkezinde yer alan Zile Kalesi antik çağlarda kurulmuş, bir höyüğün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip, Roma kalesidir. İlçe merkezinin tam ortasında bulunması nedeniyle şehrin her yerinden görülebilmektedir. Kale içerisinde işlevini yitirmiş saat kulesi ile diğer kalıntıları görebilmek mümkündür. Ayrıca kalenin su sarnıcı belediye tarafından açılarak orijinal durumuna getirilmiştir. Kalenin kuzeydoğusundaki kayalıklara oyulmuş Roma Dönemine ait küçük bir tiyatro da yer almaktadır.

SULUSOKAK ÇARŞISI

Tokat'ın en eski yerleşim merkezidir. Ali Paşa Camii, Ulu Camii, Sultan Hamamı, Sık Dişini Helâsı, Tokat Müzesi, Takyeciler Camii, Paşa Hamamı gibi önemli tarihî yapılar burada bulunmaktadır. Tokat eski kent merkezi ile aynı zamanda kentin tarihî ticaret merkezini oluşturan Sulusokak ve onunla bütünleşmiş konut yerleşimi Halit Sokak günümüze kadar Tokat'ta kurulmuş bütün medeniyetlerin izlerini taşımaktadır.

KAZ GÖLÜ

Kaz Gölü, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş türlerine konaklama imkânı sağlayan önemli bir sulak alandır. Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabası Çiftlik köyü yakınlarında bulunan Kaz Gölü, sazlarla kaplı olup birçok kuş türünü içinde barındırmaktadır. Kuş cenneti olarak nitelendirilen Kaz Gölü'nde ziyaretçiler için yapılan gözetleme kulelerini kullanabilirsiniz.

MAHPERİ HATUN KERVANSARAYI

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın annesi Mahperi Hatun adına yaptırılmıştır. Tokat'ın Pazar ilçesinin merkezinde bulunan bu kervansaray yazlık ve kışlık olmak üzere 2 bölümden oluşur ve kesme taştan dikdörtgen planlıdır. Yapımı ile ilgili bilgiye giriş kapısının üzerindeki yapım kitabesinden ulaşılabilir. Bu kapı, oldukça gösterişli olup sivri kemerli niş içerisindedir. İki renkli taşlardan oluşmuş olan yuvarlak kemerli kapı, Anadolu Selçuklu mimari yapısındadır. Kervansaray günümüze kadar portal ve dış duvarları iyi korunarak gelebilmiştir ancak üst yapı tamamıyla yıkılmıştır. Son yıllarda restore edilerek düğün, toplantı ve ziyaretçilere açılmış olup özellikle yaz aylarında çok ilgi görmektedir.  

Tokat'ın Tarihi Zenginlikler İçerisinde Gezilecek Yerler içeriği, 18 Şubat 2019 tarihinde Tokat.com sitesinin Keşfet bölümüne eklenmiştir.

DEĞERLENDİRME 3.0

İçeriği Nasıl Buldunuz?

Captcha